Thông tin liên hệ : 

Hotline:  0353831264

Email:  diacovn.parkdahae@gmail.com

Địa Chỉ: Quận 6, TP.HCM